Nieuws

Hoger Beroep Inspectie SZW

13 maart 2014

De reactie op het hoger beroep van Minister Asscher inzake de verrekening van huisvestingskosten/zorgverzekeringspremie en het minimumloon is heden per koerier verzonden aan de Raad van State. Overigens is Minister Asscher kennelijk onder de indruk van het juridische betoog van Lagarrigue Advocatuur dat zijn handhavingsbeleid geheel geen wettelijke grondslag heeft. Bij brief d.d. 4 maart 2014 heeft hij aan de Tweede Kamer medegedeeld de Wet Minimumloon en minimumvakantiebijslag te wijzigen. Via deze website en via social media zal Lagarrigue Advocatuur u op de hoogte houden van de ontwikkelingen in dit kader.

terug naar overzicht

Info

Lagarrigue advocatuur

Bezoekadres
Vughterweg 47D
5211 CK 's-Hertogenbosch

Postadres
Postbus 1448
5200 BL 's-Hertogenbosch

T +31 (0) 88 – 987 66 00
F +31 (0) 88 – 987 66 01
M +31 (0)6 - 405 77 720
E info@l-advocatuur.nl