Nieuws

Wet Werk en Zekerheid aangenomen

11 juni 2014

Op 10 juni 2014 heeft de Eerste Kamer de Wet Werk en Zekerheid aangenomen. De belangrijkste wijzigingen zijn:

Per 1 januari 2015

- In een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van 6 maanden of minder mag geen proeftijd meer worden overeengekomen;

- In een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd mag geen concurrentiebeding meer worden overeengekomen, tenzij uit een schriftelijke motivering blijkt dat er zwaarwegende bedrijfsbelangen zijn;

- Bij een tijdelijke arbeidsovereenkomst van 6 maanden of langer dient de werkgever uiterlijk 1 maand voor de afloop mede te delen of de arbeidsovereenkomst wel of niet wordt verlengd.

Per 1 juli 2015

- Bij tijdelijke arbeidsovereenkomsten die elkaar in een periode van 6 maanden opvolgen, ontstaat bij de 4e arbeidsovereenkomst een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Dit is ook het geval als tijdelijke arbeidsovereenkomsten elkaar opvolgen en een totale periode van 2 jaar wordt overschreden.

- De ontslagprocedure bij het UWV Werkbedrijf is verplicht bij een ontslag vanwege bedrijfseconomische redenen. Bij een ontslag vanwege persoonlijke redenen (discfunctioneren, arbeidsconflict etc.) dient de ontslagprocedure bij de kantonrechter te worden gevoerd;

- Elke werknemer met een dienstverband van minimaal 2 jaar krijgt bij ontslag recht op een transitievergoeding. De ontslagvergoeding op basis van de kantonrechtersformule is niet meer van toepassing.

- Als er een vaststellingsovereenkomst/ beëndigingsovereenkomst wordt gesloten heeft de werknemer 2 weken bedenktijd;

- Werkgevers krijgen een scholingsplicht.

terug naar overzicht

Info

Lagarrigue advocatuur

Bezoekadres
Vughterweg 47D
5211 CK 's-Hertogenbosch

Postadres
Postbus 1448
5200 BL 's-Hertogenbosch

T +31 (0) 88 – 987 66 00
F +31 (0) 88 – 987 66 01
M +31 (0)6 - 405 77 720
E info@l-advocatuur.nl