Diensten/Specialismen

Bij het arbeidsrecht wordt vaak met name gedacht aan individuele / collectieve ontslagen en aan het opstellen van arbeidsovereenkomsten en personeelsreglementen. Het arbeidsrecht kent echter nog veel meer terreinen zoals arbeidsongeschiktheid en reïntegratie, fusies en overnames, en concurrentie- en relatiebedingen. Lagarrigue Advocatuur behartigt uw belangen op alle (deel)gebieden van het arbeidsrecht en is onder meer gespecialiseerd in:

 • Individueel ontslagrecht (ook voor particulieren);

 • Dossieropbouw;

 • Reorganisaties/collectief ontslagrecht;

 • Het opstellen van sociale plannen;

 • Procedures in het kader van kennelijk onredelijk ontslag;

 • Het opstellen van arbeidsovereenkomsten, personeelsreglementen etc.;

 • Concurrentie- en relatiebedingen;

 • Arbeidsongeschiktheid en reïntegratie;

 • Ondernemingsraadvraagstukken;

 • Overgang van onderneming;

 • Algemeen CAO-recht ;

 • ABU-CAO en de NBBU-CAO (oftewel de cao voor uitzendkrachten);

 • Procedures tegen de SNCU
  (“CAO-politie” van de cao voor uitzendkrachten);

 • Procedures tegen de Inspectie SZW (voorheen Arbeidsinspectie);

 • Managementovereenkomsten / Overeenkomsten van opdracht;

 • Overleg / onderhandelingen met vakbonden;

 • Etc.

​Ervaring en kennis is in ruime mate aanwezig binnen Lagarrigue Advocatuur. Lagarrigue Advocatuur is graag bereid workshops of lezingen op het gebied van arbeidsrecht te geven. Hierbij kan onder meer gedacht worden aan onderwerpen zoals dossieropbouw of de zieke werknemer.

Als u nadere informatie wenst, kunt u contact opnemen.

Info

Lagarrigue advocatuur

Bezoekadres
Vughterweg 47D
5211 CK 's-Hertogenbosch

Postadres
Postbus 1448
5200 BL 's-Hertogenbosch

T +31 (0) 88 – 987 66 00
F +31 (0) 88 – 987 66 01
M +31 (0)6 - 405 77 720
E info@l-advocatuur.nl